Legalizácia stavieb

Legalizácia stavieb je proces, ktorý umožňuje stavbám alebo úpravám nehnuteľností, ktoré neboli postavené alebo upravené v súlade so zákonom, aby sa stali legálnymi a zhodnými so všetkými platnými stavebnými predpismi a nariadeniami. Legalizácia čiernej stavby je nevyhnutná pri zápise stavby do listu vlastníctva.

Nový stavebný zákon ruší dodatočnú legalizáciu čiernych stavieb. Od 1. apríla 2024 bude možné legalizovať len tie stavby, ktoré boli postavené do 31. marca 2024 a spĺňajú všetky podmienky stavebných predpisov. Stavby postavené po tomto dátume budú musieť byť odstránené. zdroj – článok o legalizácii stavieb.

Legalizácia stavieb v Komárne

Naša projektová firma vám ponúka komplexné služby v oblasti legalizácie stavieb v meste Komárno. Pomôžeme vám s celým procesom od začiatku až do konca, vrátane:

    • Poradenstva a konzultácií
    • Vypracovania potrebnej dokumentácie
    • Predloženia žiadosti na stavebný úrad
    • Reprezentácie v konaní pred stavebným úradom

Poradenstvo a konzultácie

Na začiatku je dôležité poradiť sa s odborníkom, aby ste zistili, či je vaša stavba vôbec spôsobilá na legalizáciu. Ak áno, naši odborníci vám poskytnú všetky potrebné informácie o tom, ako postupovať.

Vypracovanie dokumentácie

V rámci procesu legalizácie je potrebné vypracovať množstvo dokumentácie

Legalizácia stavieb komarno

Príklady legalizácie stavieb

Príklady legalizácie stavieb môžu byť nasledovné:

Legalizácia pristavby k rodinnému domu. Ak je prístavba postavená bez stavebného povolenia, je potrebné ju legalizovať. To môže zahŕňať úpravu prístavby tak, aby spĺňala stavebné predpisy, alebo vypracovanie projektu na dodatočné povolenie.

Legalizácia stavby garáže. Ak je garáž postavená bez stavebného povolenia, je potrebné ju legalizovať. To môže zahŕňať úpravu garáže tak, aby spĺňala stavebné predpisy, alebo vypracovanie projektu na dodatočné povolenie.

Legalizácia stavieb je náročný proces, ktorý si vyžaduje čas a peniaze. Je však dôležité, aby sa nezákonné stavby legalizovali, aby boli v súlade so stavebnými predpismi.

Ak máte nezákonne postavenú stavbu, neváhajte a kontaktujte nás.

 Pomôžeme vám s celým procesom legalizácie.

Kontakt

 

Naša spoločnosť má skúsenosti s legalizáciou rôznych typov stavieb. Poskytneme vám všetky potrebné informácie a pomôžeme vám vypracovať projekt na úpravu stavby.

 

Kontaktujte nás ešte dnes a zistite, ako vám môžeme pomôcť.

Pozrite si aj naše ďalšie služby

Adresa:

Hradná 3739,
Jokey areál,
945 01 Komárno